Obsah

VZN o poplatkoch a príspevkoch v školách a školských zariadeniach a o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie

VZN č. 1/2018 ktorým sa mení VZN č. 3/2015 o poplatkoch a príspevkoch v školách a školských zariadeniach a o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie

Účinnosť od 01. 05. 2018

VZN č. 3/2015 o poplatkoch a príspevkoch v školách a školských zariadeniach a o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie

Účinnosť od 01. 01. 2016