Obsah

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Podhájska

VZN č. 4/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Podhájska

Účinnosť od 01. 01. 2018

VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Podhájska

Účinnosť od 01. 01. 2017