Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Štatút obce Podhájska

Štatút obce Podhájska upravuje postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia, nakladanie s majetkom obce. Ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších vytvorených orgánov obecnej samosprávy.

Vnútornú štruktúru týchto orgánov, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši širšie vzťahy obce symboly obce a udeľovanie odmien. Štatút obce Podhájska je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (statut-obce-podhajska.pdf)statut-obce-podhajska.pdf433 kB