Obsah

Najbližšie udalosti v obci

Žiadne udalosti

Aktuality na úradnej tabuli

Začaté správne konanie č. 2017/97 (Začaté správne konania - ochrana prírody)
Uverejnené štvrtok, 23. marec 2017
Začaté správne konanie č. 2017/83 (Začaté správne konania - ochrana prírody)
Uverejnené štvrtok, 16. marec 2017
Začaté správne konanie č. 2017/80 (Začaté správne konania - ochrana prírody)
Uverejnené pondelok, 13. marec 2017
Uverejnené štvrtok, 23. február 2017