Obsah

Najbližšie udalosti v obci

Žiadne udalosti

Aktuality na úradnej tabuli

Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 (Dokumenty na pripomienkovanie)
Uverejnené utorok, 29. november 2016
Návrhy VZN - účinnosť od 1.1.2017 (Dokumenty na pripomienkovanie)
Uverejnené utorok, 29. november 2016
Uverejnené sobota, 26. november 2016
Uverejnené pondelok, 21. november 2016
Začaté správne konanie č. 2016/508/01 (Začaté správne konania - ochrana prírody)
Uverejnené pondelok, 21. november 2016