Obsah

Najbližšie udalosti v obci

pondelok, 24. 09. 2018

Letné tvorivé dielne

Výstava

piatok, 5. 10. 2018 - sobota, 6. 10. 2018

Podhájske dni klobás a tradičných špecialít 2018

Kultúrno spoločenské podujatie

Aktuality na úradnej tabuli

Uverejnené utorok, 14. august 2018
Uverejnené pondelok, 13. august 2018
Začaté správne konanie č. 2018/165 (Začaté správne konania - ochrana prírody)
Uverejnené streda, 08. august 2018
Uverejnené streda, 01. august 2018
Uverejnené štvrtok, 19. júl 2018