Obsah

Najbližšie udalosti v obci

Žiadne udalosti

Aktuality na úradnej tabuli

Uverejnené štvrtok, 23. február 2017
Uverejnené streda, 22. február 2017
Uverejnené streda, 22. február 2017
Začaté správne konanie č. 2017/48 (Začaté správne konania - ochrana prírody)
Uverejnené piatok, 10. február 2017